Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-07-06

Książka Jana Olchowika jest swego rodzajem wprowadzeniem do zapoznania się z rysem historycznym w jaki sposób powstawała sieć połączeń pocztowych na Górnym Śląsku. Autor we wstępie sam wyraźnie zaznacza, że : „ […]każdy z jego rozdziałów [opracowania – P.P.] mógłby być rozwinięty do osobnego opracowania książkowego […]”. Jednak, nie należy się obawiać, że temat został potraktowany powierzchownie, po przeczytaniu tej książki, każdy wyrobi sobie wyobrażenie w jaki sposób, jakimi środkami i w jakim czasie następował rozwój usług pocztowych na terenach Górnego Śląska.

Śląsk jako region, posiada bardzo burzliwą i zawiłą historię. Wielokrotnie zmieniająca się przynależność państwowa spowodowała, że wiązało się to, także ze zmianą sposobu funkcjonowania wszystkich dziedzin związanych z życiem codziennym mieszkańców, tym także z funkcjonowaniem usług pocztowych.

Autor sprawnie prowadzi nas przez kolejne etapy. Począwszy od czasów średniowiecznych, kiedy to można mówić o powstaniu zalążków dzisiejszej Poczty, poprzez czasy w których Śląsk znajdował się pod panowaniem dynastii Habsburgów, czasów przejęcia Śląska przez Prusy, okres w którym pieczę nad usługami pocztowymi przejął Północno-Niemiecki związek Pocztowy, następnie objęcie ich przez Pocztę Rzeczy Niemieckiej, aż do czasów okresu Plebiscytu na Górnym Śląsku.
 
Czytając tę książkę, przed oczyma tworzy nam się obraz w jaki sposób rozwijała się sieć połączeń pocztowych, w jaki sposób następował jej rozwój oraz rozbudowa.
 
Całość tego opracowania zamyka tabela obejmująca „Wykaz placówek pocztowych Górnego Śląska do 1923 roku”. W jasny i przejrzysty sposób, Autor sporządził takie zestawienie w których poszczególnych jego rubrykach znajdziemy takie informacje jak: polska lub czeska nazwa miejscowości oraz jej odpowiednik w języku niemieckim, nr dziennik urzędowego oznajmiającego otwarcie placówki pocztowej, klasę urzędu, stempel numerowy, kwadrat geograficzny na mapie, powiat (nazwa po niem. i pol.), przynależność państwowa od lipca 1922 r. oraz kolumnę inne w której znajdziemy dodatkowe informacje dotyczące omawianej placówki.
 
Zawarte w tej książce informacje, są szczególnie przydatne dla osób kolekcjonujących walory z tego okresu i tego rejonu, a wyżej opisane zestawienie tabelaryczne jest bodajże jedynym opracowaniem w języku polskim (inne nie są znane autorowi niniejszej recenzji).
 
Piotr Pisula