Ząbkowanie diamentowe

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-07-28

Ząbkowanie diamentowe - właściwe ząbkowanie podwójne, występuje w wyniku drugiego uderzenia perforatora, z niewielkim przesunięciem poziomym lub pionowym względem pierwszego uderzenia, przy czym przesunięcie to występuje tylko w jednej osi (X lub Y), druga oś obu perforacji pokrywa się.

Zasada powstawania ząbkowania diamentowego.

Znaczek Fi.397 z górnym ząbkowaniem diamentowym.