Abklacz

Adam Staroń, Informacja własna

2013-07-30

Abklacz (z niem. Abklatsch) - (odbitka wtórna) błąd w procesie druku znaczka, polegający na lustrzanym odbiciu rysunku na odwrotnej stronie znaczka. 

 Może powstać w dwóch przypadkach :

- maszyna drukująca nie przyjęła arkusza papieru i farba odłożyła się na 
podkładzie, wówczas następny arkusz papieru odbiera rysunek podwójnie : na 
awersie z maszyny,  natomiast na rewersie odbija się z podkładu (obraz 
awersu i rewersu pokrywają się)
- na jeden arkusz z niewyschniętą farbą, nałoży się drugi arkusz, wówczas 
na rewersie odbije się rysunek z pierwszego arkusza (obrazy awersu i rewersu 
mogą być względem siebie przesunięte lub odwrócone). 

Przyklady abklaczy: