Postkasowanie

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-07-30

Postkasowanie - kasowanie ponadawcze, unieważnienie znaku opłaty pocztowej przez placówkę pocztową pośredniczącą (p.pośredniczące) lub odbiorczą - w tym także przez listonosza (p.odbiorcze), w przypadku gdy unieważnienie takie nie nastąpiło w placówce nadawczej; postkasowanie może występować w formie odręcznego skreślenia znaku opłaty (p.odręczne), stemplem beznapisowym, datownikiem lub postkasownikiem.

List polecony wysłany w latach 80-tych z Chrzanowa do Radomska, skasowany postkasownikiem w placówce odbiorczej.

List polecony wysłany w dn.04.02.1978 r. z Katowic do Radomska, skasowany postkasownikiem w placówce odbiorczej.