Biuletyn Filatelistyczny UNPA 'FASCINATION' nr 106

Paweł Kwiatkowski, Informacja własna

2013-08-02

Ukazał się Nowy numer Biuletynu Filatelistycznego  „FASCINATION”  wydawanego przez UNPA (United Nations Postal Administration) z informacjami na temat nowych emisji znaczków i innych filatelistycznych produktów, które UNPA wydaje kilka razy do roku. Biuletyn zawiera informacje o sposobie kontaktu  z UNPA, krótkie oświadczenie szefa ONZ  na temat pracy ONZ, oraz szczegółowe informacje na temat aktualnych emisji.

Link do biuletynu.


Czasopismo „Fascination” nowy numer 336

 - wydawany od 6 do 4 razy do roku. Zawiera pełną listę dostępnych w sprzedaży  pozycji filatelistycznych, informacje o aktualnościach, druk zamówienia, generalnie gazetka dla klientów filatelistycznych.

Polska Strona Filatelistyczna z walorami poczt ONZ: www.unpa.pl


Plik można pobrać na dwa sposoby.

1. Klikając w jego nazwę np. Biuletyn nr. 102 i otwierając w bieżącym oknie (lub nowej karcie - oknie) przeglądarki, a po otwarciu docelowo zapisać na dysku.
2. Najeżdżając na link Biuletyn nr. 106  + prawy przycisk myszy i z listy wyboru zapisz link jako... i tu miejsce docelowe na dysku.

Rozmiar pojedynczego pliku to ok  od 10 do 60 Mb, ale przy możliwościach dzisiejszych łącz internetowych, kwestia pobrania/otworzenia to kilkanaście sekund do kilku minut.