Błąd drukowania

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-08-03

Błąd drukowania - niezamierzony błąd powstały w wyniku niesprawnego działania zespołu urządzeń drukarskich lub w wyniku niewłaściwego przebiegu procesu drukowania, przy założeniu, że formy drukowe wykonane są bezbłędnie.

Do b.d. zaliczamy np. druk podwójny, druk dwustronny, druk szczątkowy (schmitzdruck), druk z wypłynięciem farby, odbitkę wtórną (abklacz), druk na sklejonej taśmie papieru, brak jednej bądź kilku barw przy druku wielobarwnym, błąd papieru (użycie nieprzewidzianego do druku papieru, użycie papieru z innym znakiem wodnym niż znak właściwy bądź całkowity brak przewidzianego znaku wodnego), błąd barwy (użycie farby o innej barwie niż przewidziana do druku), druk na niewłaściwej stronie arkusza papieru np.powłoka fluorescencyjna znajduje się od strony "gumy".

Abklacz na próbie znaczka Fi.362

Fi.343, W.III poz. 65, z drukiem z wypłynięciem farby.