Błąd formy drukowej

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-08-03

Błąd formy drukowej - niezamierzone, znaczne odstępstwo wydrukowanego obrazu (tekstu) znaku pocztowego od jego zatwierdzonego wzoru opisanego w oficjalnej dokumentacji emisyjnej, powstałe w wyniku błędnego wykonania formy drukowej bądź formy pierwotnej. 

Do b.f.d. zaliczamy np. Fi.189 w barwie znaczka Fi.191 emisji z 1924 r. p.t."Orzeł w wieńcu" - polegający na niewłaściwym umieszczeniu w formie drukowej maszynowej, formy pojedynczego znaczka (kliszki), Fi.1011 B1 - "brak przecinka" - dzięki czemu zamiast przewidzianego nominału 2,50 zł znaczek posiadał nominał 250 zł, Fi.1692 B1 - "POISKA'" zamiast "POLSKA".

Fi.1011 B1 - "brak przecinka".