Adamski Stanisław

Tomasz Kowalik, Informacja własna

2013-10-10

Urodzony w 1888 roku, zmarł w 1975. Prawnik i bankowiec. Jego bogata kariera filatelistyczna to między innymi: sędzia filatelistyczny, wystawca, publicysta wielu artykułów, współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego.

Urodzony w 1888 roku, zmarł w 1975. Prawnik i bankowiec. Jego bogata kariera filatelistyczna to między innymi: sędzia filatelistyczny, wystawca, publicysta wielu artykułów, współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Był działaczem Towarzystwa Filatelistycznego we Lwowie. Jako publicysta napisał wiele opracowań badawczych na takie tematy jak "Polskie Znaki Pocztowe 1935, 1960-73", "O kasownikach lubelskich", "O kasownikach prowizorycznych z lat 1944-1946", "Stemple cenzury wojennej 1944-45". Zajmował się znakami wydania krakowskiego, nadrukami "Poczta Polska" oraz dopłatami małopolskimi. Był honorowym członkiem wielu towarzystw filatelistycznych między innymi w Warszawie, w Krakowie, w Toruniu, a także Polskiego Związku Filatelistów. Został odznaczony medalem "Za zasługi dla rozwoju Publikacji Filatelistycznych" oraz Złotą Odznaka honorową PZF.