Rozpoznawanie fałszerstw cz.1

Piotr Pisula, Informacja własna

2013-10-19

Preparowana całość z obiegu.

 

List miejscowy, polecony – wysłany z Komendy Rejonowej Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, do inspektoratu PZU znajdującego się w tej samej miejscowości.  Stempel nadawczy : Bystrzyca  Kłodzka, z datą nadania w dn. 16 maja 1994 roku o godz. 15, z wyróżnikiem : *H*.

 

Już na pierwszy „rzut oka” widać, że coś z tą całością jest nie tak, przykryty częściowo stempel z napisem „POLECONY”, rodzaje znaczków użytych do opłacenia przesyłki (choć wszystkie były wówczas w obiegu): Fi.2264 z 1975 r., 2 znaczki Fi.3216 z 1992 r. oraz Fi.3276 z 1992 r – o łącznej wartości nominalnej 7001,50 zł. Ówcześnie obowiązująca taryfa dla takiego listu wynosiła albo :

-  8500,00 zł w przypadku listu miejscowego  do 20 g o obniżonej opłacie (2500,00 zł) + opłata za polecenie (6000,00 zł)

- 9000,00 zł w przypadku listu miejscowego do 20 g (3000,00 zł) + opłata za polecenie (6000,00 zł).

Nie wiadomo, czy urzędnik pocztowy uznał, że w/w przesyłka spełnia wszystkie warunki aby uznać ją jako, nadającą się do zaliczenia, do grupy przesyłek o obniżonej opłacie. Poniżej po kolei, wymienione są te warunki jakim powinna ona odpowiadać :

1.       List w zaklejonej kopercie z jasnego papieru – spełnia warunek

2.       Masa przesyłki nie może przekraczać 20 g – prawdopodobnie spełniała ten warunek

3.       Dopuszczalne wymiary przesyłki – spełnia warunek

4.       Adresowanie :
- prawy, dolny róg co najmniej 15 mm od dołu koperty i 5 mm od prawego jej brzegu – nie spełnia  warunku
- czytelne napisy z podaniem wszystkich niezbędnych elementów – spełnia warunek
- nazwa miejscowości w której znajduje się UP, dużymi, drukowanymi literami  - nie spełnia warunku       

Oczywiście pracownik pocztowy mógł „przymknąć” oko na w/w niezgodności i potraktować ją jako przesyłkę o obniżonej opłacie, ale tego już nie jesteśmy w stanie stwierdzić.

Dokładnie przyglądając się użytym stemplom, można dostrzec, że część stempla na znaczku Fi.2264 nie schodzi się z częścią stempla na znaczku Fi.2264 oraz, że  na znaczku Fi.3276 występuje obcy napis miejscowości nadania „…ZDRÓJ…”.

Powiększenie fragmentu stempla z usunięciem komputerowo barwy czerwonej.

 

Reasumując, przesyłka ta została spreparowana poprzez odklejenie znaczków prawidłowo użytych do jej opłacenia, a następnie doklejono, starając się przypasować położenie stempli, obce znaczki Fi.2264 i Fi.3276.